Alkoholbehandling behandling – hvordan og hvorledes?

28 February 2022 Astrid Pedersen
image

editorial

Hvis du er i tvivl om hvilken form for alkohol behandling som matcher dine behov er det selvfølgelig en god idé at konferere med din egen læge.

Som tommelfingerregel gælder at du, såfremt dit misbrug ikke er langvarigt og voldsomt, med stor sandsynlighed vil kunne nøjes med det der kaldes ambulant behandling. En sådan kan består i et forløb på en klinik hvor du får den nødvendige rådgivning og eventuelt medicinsk behandling i form af en antabus kur.

Denne type behandling egner sig fint til mennesker som gerne vil bevare kontakten til familie og arbejdsplads i løbet af behandlings forløbet. Med en ambulant alkohol behandling kan du passe dit job og din dagligdag samtidig med at du bliver afvænnet.

alkoholbehandling

Få en alkohol behandling hos et misbrugscenter hvis dit forbrug er kommet ud af kontrol

Har dit alkoholmisbrug til gengæld forløbet over mange måneder eller år, og er det massivt i omfang, vil du der imod få mere ud af en indlæggelse på et misbrugscenter. På den måde kan du nemlig komme væk fra hverdagens fristelser og det miljø som ansporer dit misbrug.

Samtidig vil du sandsynligvis have brug for hjælp til afrusning – en proces som kan forløbe over mange dage, måske op til en uge. I denne periode vil du opleve slemme alkohol abstinenser som i yderste konsekvens kan være skadelige for dit fysiske eller mentale helbred. Risikoen for dette vil dog minimeres ved en afrusning under overvågning og i trygge, sikre rammer.

Efter afrusningen vil du gennemgå et afvænnings forløb på cirka fem uger. Her vil du modtage terapi som har til formål at bevidstgøre dig om årsagerne til dit alkoholmisbrug samtidig med at du får de rette redskaber til at genopbygge dit liv uden afhængigheds betinget misbrug.

Hvis du ønsker yderligere information omkring alkohol behandling på et misbrugscenter kan du altid kontakte Behandlingscenter Stien via hjemmesiden behandlingscenter-stien.dk

More articles