Find den bedste parkeringsløsning hos et parkeringsfirma

05 April 2021 Astrid Pedersen

Alle, som administrerer en forretnings eller beboelses ejendom med tilhørende private parkeringspladser, ved hvor irriterende det er ikke at kunne stille noget op imod uvedkommende parkering.

Det er til stor gene for beboere, kunder eller medarbejdere, som rettelig har krav på de parkeringspladser der stilles til rådighed, når udefra kommende bilister uden et legitimt ærinde på ejendommen optager pladserne. Så kan man nemlig være henvist til at parkere langt fra ejendommen – eller, hvis denne er beliggende i en by, at skulle betale for sin parkering. Og dette er ikke rimeligt hvis man som beboer eller medarbejder har krav på at kunne parkere gratis.

Få hjælp til parkeringskontrol med en effektiv parkeringsløsning

I mange tilfælde vil det være muligt at foranstalte adgangsbegrænsning og kontrol. Dette kan for eksempel ske ved hjælp af indhegning af parkeringspladserne og adgang ved forevisning af en parkerings billet – eller måske ved nummerplade genkendelse – som kan aktivere bomme eller pullerter.

Men i tilfælde hvor dette ikke kan lade sig gøre vil du være nødt til at indføre parkeringskontrol og parkeringsopsyn. Og til dette formål kan du hente hjælp hos det velrenommerede parkeringsservice UnoPark.

Hvordan kan UnoPark hjælpe mig?

Med hjælp fra UnoPark kan du få parkeringsløsning som passer præcis til dine ønsker og behov. Med udgangspunkt i en vurdering af dine parkeringspladsers disposition vil din personlige parkerings konsulent kunne hjælpe dig med at sammensætte en aftale som for eksempel kan indeholde parkeringskontrol ved dygtige og veluddannede parkeringsvagter som har beføjelse til at udstede forlæg til parkeringsbøder.

UnoPark vil forestå administration af disse, inklusive indhentning af de skyldige beløb. Samtidig vil UnoPark sørge for behørig skiltning som kan skræmme potentielle parkerings syndere væk fra dit private område. Og så får du selvfølgelig fuld medbestemmelse i forhold til indholdet af din parkeringsløsning.

Du kan få yderligere information om parkeringsløsning hos UnoPark på UnoPark.dk

More articles