Man kan have brug for en pause under et kursus

07 February 2023 Anders Hansen

Det kan være en fordel for både kursusudbyderen og kursusdeltageren at holde en pause i løbet af kursusdagen. For deltagerne giver det dem mulighed for at tage et skridt væk fra deres arbejde og give deres hjerne et hvil, mens det giver kursusudbyderne tid til at evaluere læringsmålene og foretage justeringer, hvis det er nødvendigt.

For dem, der deltager i eller underviser i kurser, som kræver stor koncentration, f.eks. inden for tekniske områder eller forretningsstudier, kan pauser være særligt nyttige for at holde alle engagerede. Pauser bør give fysisk og mental afstand fra det emne, der drøftes i øjeblikket, så deltagerne kan vende tilbage med fornyet fokus og fortsætte resten af kurset.

Når du beslutter dig for, hvordan du skal indarbejde pauser i dine kurser, bør du overveje, hvad der er bedst til den type kursus, du tilbyder. Pauserne kan være korte eller længere, afhængigt af deltagernes behov og af, hvad der passer bedst til kursets indhold.

sql kurser

Overvej at gøre brug af en række forskellige aktiviteter i pauserne for at give deltagerne mulighed for at hvile tankerne, men forblive engageret i emnet. Hvis du f.eks. underviser i online yoga, kan du tilbyde en 10-minutters pause mellem stillingerne, hvor du opfordrer til at strække dig og lave åndedrætsøvelser; hvis du underviser i softwareudvikling, kan du tage 5 minutter til at give kursisterne mulighed for at lege med de kodestumper, de har lært indtil nu.

Pauser er brugbare under et kursus

Det er lige så vigtigt at give tilstrækkelig tid til pauser som at holde dem – alle har brug for forskellige mængder af tid væk fra arbejdet, og det er vigtigt for at sikre, at alle på kurset føler sig godt tilpas og afslappet. Sørg for tid til at gennemgå og diskutere det, der er blevet gennemgået i pausen, samt tid til, at deltagerne kan stille spørgsmål eller afklare punkter, som de måske ikke har forstået helt.

Ved at indlægge pauser i dine kurser kan du skabe et miljø, hvor både du og dine kursister tager et skridt tilbage fra det materiale, der undervises i, så de får mulighed for at få indsigt i emnerne og samtidig genopfriske deres sind. I sidste ende vil regelmæssige pauser være med til at holde dine kurser engagerende og effektive – hvilket er godt nyt for både dig selv og dine kursister!

More articles