Skab sammenhængskraft i familien med hjælp fra en psykolog

07 December 2019 Astrid Pedersen

editorial

At stifte familie er et stort og livsændrende skridt i tilværelsen. Selv om det er blevet mere almindeligt og attraktivt at leve som single og uden børn, er familielivet stadig drømmen for mange mænd og kvinder. For de fleste er det at blive forældre dog stadig en stor omvæltning, selv om man troede sig forberedt på situationen. Og det er ikke for alle, at drømmen om det lykkelige familieliv får lov at folde sig ud helt som forventet.

Der kan opstå mange bump i vejen – det gør der for alle, men for nogle familier er der ikke blot tale om små tuer. Disse bump kan have form og dimensioner som enorme bjerge og klippeskær, som kan synes ganske uoverkommelige. For eksempel kan et eller flere af børnene have psykiske eller mentale vanskeligheder, for eksempel i form af egentlige lidelser, men også mentale ubalancer som kommer til udtryk som indlæringsvanskeligheder, spiseforstyrrelser eller manglende evne til at indgå i sociale sammenhænge.

Få hjælp til hele familien hos autoriseret psykolog i Odense

Når et eller flere familiemedlemmer oplever sådanne ubalancer, kan det være utroligt opslidende for resten af familien, og skabe negative dynamikker i den fælles tilværelse. Det er typisk ikke udelukkende den direkte ramte, som lider mest. Andre medlemmer i familien kommer til at savne opmærksomhed og omsorg, og hvis man vil lære, hvordan man i sådanne tilfælde deler sol og vind lige, er det en god idé at få professionel assistance udefra.

Hos autoriseret psykolog Jens Henrik Thormann er filosofien, at denne type problemer skal angribes systemisk og holistisk, det vil sige med udgangspunkt i familien som en helhed. Derfor tager Jens Henrik Thormann afsæt i de familie orienterede behandlingsmetoder samt i sin store og brede erfaring som pædagogisk medarbejder i mange forskellige relevante sammenhænge. Du kan læse mere om autoriseret psykolog Jens Henrik Thormann på psykologpraksis-odense.dk

More articles